• +46 (0)36 333 60 00
  • Kungsängsvägen 27, 561 51 Huskvarna

Grafisk design & print

Alla starka varumärken har en sak gemensamt, en tydlig visuell identitet. Tydlighet och enighet i den visuella kommunikationen är en förutsättning för att skapa ett starkt varumärke, oavsett val av media.

Visuell identitet

En visuell identitet eller grafisk profil, är en översättning av verksamhetens mål, visioner och värderingar till ett visuellt språk. Att vara konsekvent i all grafisk kommunikation skapar tydlighet och igenkänning, vilket är förutsättning för att nå ut med sitt budskap. Den visuella identiteten består bland annat av logotyp, annonser, kataloger, hemsidor, bildekor, mässmaterial, profilkläder och skyltar, dvs allt man kommunicerar genom företaget.

Läs mer

Logotypdesign

Logotypen är toppen på isberget av den visuella identitet. Den ska förmedla rätt budskap genom val av färger, typsnitt och ofta även symboliska former. Logotypen måste fungera i flera olika format och sammanhang, det är därför viktigt att den är tydlig och ger rätt signaler som inte kan misstolkas. Vi hjälper er att ta fram en logotyp som återspeglar era värden.

Läs mer

Grafisk manual

En grafisk manual eller designmanual innehåller regler och riktlinjer för hur den visuella identiteten ska appliceras på trycksaker, profilkläder, fasadskyltar etc. Designmanualen säkerhetställer ett konsekvent bildspråk samtidigt som den är en stor kostnadsbesparing eftersom man inte måste “uppfinna hjulet” varje gång man ska göra en trycksak eller sätta dekor på en bil.

Läs mer

Print

Även om vi älskar ettor och nollor så tror vi inte på att trycksaken är död. Ibland kan det vara nog så viktigt att kunna "känna och ta" på informationen. Vi hjälper er att ta fram kontortycksaker, foldrar, företagpresentationer och annat marknadsmaterial som t ex butiksmaterial, roll-ups och mässväggar.

Läs mer

Annonsering

För att driva trafik till din webbplats eller e-handel kan annonser i traditionella medier vara nog så viktiga, särskilt när det gäller nyetableringar. Vi hjälper er att ta fram snygga och effektiva annonser i relevanta tidningar och tidskrifter. I vår närhet har vi också samarbetspartner som är duktiga på produktion för radio- och tv. 

Läs mer