• +46 (0)36 333 60 00
  • Kungsängsvägen 27, 561 51 Huskvarna

För professionella insamlingsorganisationer

NGO|PRO® är ett webbaserat helhetsverktyg som är specialdesignat tillsammans med och för professionella insamlingsorganisationer. Verktyget är mycket flexibelt och kan sättas ihop utifrån den egna organisationens specifika behov.

Ett system under konstant utveckling för att möta framtiden med er organisation.

Syftet med NGO|PRO är att hjälpa våra uppdragsgivare till en enklare och mer effektiv arbetsdag. Verktyget bidrar till ökade insamlingsvolymer och ett ökat engagemang från omvärlden. NGO|PRO underlättar för alla som vill hjälpa och göra skillnad.

Kontakthantering

Som organisation existerar ni med och tack vare de människor som engagerar sig i och kring er. 
För att få detta engagemang och samspel att fungera bra är det väsentligt att varje individ känner att de kan göra nytta och att deras engagemang uppmärksammas. 
I sociala medier har man sedan länge talat om ”Return on engagement” som en motsvarande måttstock på "Return on investment". En organisation behöver en tydlig plan i hur man ska tydliggöra sitt budskap och de olika sätt man kan engagera sig som en del i helheten. 
I NGO|PRO erbjuds olika lösningar för att kommunicera riktat mot individen som engagerar sig. 
En rad händelser skapar en trogen och engagerad människa, i NGO|PRO möter du detta smidigt och många gånger per automatik.

Läs mer

Kampanjhantering

En mycket viktig kanal ut mot en organisations engagerade är deras kampanjer. Det är här man fångar upp ett befintligt engagemang eller skapar ett nytt, det är här man skapar en handling. 
Idag finns ett större utbud av saker att engagera sig i vilket leder till ett större krav från omvärlden att just din organisation ska tilltala mig. Även givaren ställer större krav på en organisation. Tydlighet från organisationen och påverkan från individen är en nyckel för den transparens som krävs idag.  ”Hjälp mig att göra nytta och mitt engagemang är ert”. Ett system som hjälper en organisation med sitt ansikte utåt måste vara användarvänligt och öppet. Det bör möjliggöra för olika vägar in för den engagerade och det bör hjälpa individen att engagera sig själv och andra. 
I utvecklingen av NGO|PRO tittar vi ständigt på dessa nycklar för att hjälpa er att hjälpa andra att hjälpa.

Läs mer

Gåvohantering

Gåvohanteringen är en insamlingsorganisations ekonomiska kärna. Att öppna för en enkelhet i att ge och bidra bygger ett stabilt och långsiktigt förhållande mellan en organisation och en engagerad person. I NGO|PRO hittar du avancerade lösningar för att öppna denna kanal.
Dagens teknik, anpassat till dagens möjligheter, ger din organisation ett verktyg som förenklar för era engagerade att bidra samtidig som de administrativa momenten minskar. 

Läs mer

Funktionalitet

NGO|PRO är under konstant vidareutveckling för att möta våra uppdragsgivares behov.
Med utgångpunkt i feedback från omvärlden, rådande trender kring givaren och relaterade utvecklingar på andra plan utvecklar vi NGO|PRO för och tillsammans med våra uppdragsgivare för att alltid erbjuda det senaste stöd som ett system med detta syfte bör ge. 

  • Organisationshantering
  • Kontakthantering
  • Kommunikationshantering
  • Medlemsskapshantering
  • Insamlingshantering
  • Ekonomiintegration

Våra uppdragsgivare

Eskilstuna Stadsmission
Fryshuset
Svenska Veteranförbundet Fredsbaskrarna
Örebro Stadsmission

Kontaktpersoner

Anders Rimås

Anders Rimås
Användaransvarig - NGO|PRO®

036-333 60 90
anders@ngopro.com

Anders Rimås

Fredrik Liljemark
Produktansvarig - NGO|PRO®

036-44 00 800
fredrik@ngopro.com