• +46 (0)36 333 60 00
  • Kungsängsvägen 27, 561 51 Huskvarna

Medling - webbaserad ärendehantering för medlingsverksamhet

Det webbaserade verktyget för medlingsverksamheter har funnits sedan 2008. Det används nu som ett dagligt arbetsverktyg för hantering av medlingsärenden i fler än 45 kommuner. I verktyget hanteras samtliga delar av, och samtliga parter i ett medlingsärende. Så som:
  • grundinformation om ärendet
  • gärningsperson(er)
  • brottsutsatt(a)
  • medföljande
  • förmöten
  • medlingen
  • avtal
  • dokumentbibliotek med mera
Verktyget omfattar även ett feedbacksystem där de inblandade parterna får möjlighet att anonymt lämna sina synpunkter till verksamheten.

Referenser

”Jag och min arbetsgrupp tycker att systemet är mycket väl anpassat till vårt arbete och företaget är lyhörda för förändringsförslag och ev. tillägg i systemet.”
- Christina Edlund Ahrnholm, Sektionschef, Maria Ungdomsenhet Stockholm

”Verktyget är verkligen användarvänligt med sitt enkla men genomtänkta upplägg och suveräna support.”
Emma ThorMedlingssamordnare i Värnamo

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information eller en kostnadsfri demonstration.
- Anders Rimås, Uppdragsgivaransvar - Offentlig sektor

036-333 60 90