• +46 (0)36 333 60 00
  • Kungsängsvägen 27, 561 51 Huskvarna

Systemutveckling

Vi har lång erfarenhet av att identifiera behov samt utveckla verksamhetsanpassade system och kreativa lösningar som effektiviserar det dagliga arbetet.

Förstudie

Syftet med ett system är att skapa affärsnytta genom att effektivisera och förenkla informationsflöden och processer inom organisationen. För att lyckas med detta krävs förutom god teknisk kunskap, en klar bild över problemet, kreativa idéer och tydliga mål. För att konkretisera dessa behov, visioner och förväntningar lägger vi stor vikt vid att lära känna dig, din verksamhet och de som ska använda systemet i sitt dagliga arbete.

Läs mer

Arkitektur

Systemarkitektur handlar om att översätta verksamhetens informationsflöden, processer och behov till tekniska lösningar. Det innebär dels att definiera funktionella krav dvs vad systemet ska göra, vilka problem det ska lösa, integrationer etc.. men även om icke-funktionella krav, som tex vilken teknik som är lämpligast, kodstandarder, säkerhet, design med mera. Våra erfarna systemarkitekter hjälper dig hela vägen från att visualisera en lösning till ett driftsatt system.

Läs mer

Systemutveckling

Vi jobbar utifrån en modulbaserad utvecklingsmetod. Det gör att systemets kärna kan hållas renodlad och att det blir enklare att lägga till och ta bort funktionalitet efter behov. Det blir också smidigare att integrera externa tjänster och funktioner som redan finns tillgängliga. Våra utvecklare jobbar med den senaste tekniken och arbetet kvalitetssäkras löpande under projektets gång. Allt detta gör att du får en framtidssäker lösning som kan växa tillsammans med din verksamhet.

Läs mer

Integration

En integration innebär att olika system, såsom t.ex. lagersystem, mobila plattformar, affärssystem, betallösningar, SMS, bokningssystem och sociala medier kopplas samman. Systemintegration syftar dels till att maximera nyttan av tidigare investeringar genom att koppla ihop befintliga system och dels till att göra besparingar genom att ansluta tjänster, funktioner och informationskällor som redan erbjuds på marknaden. Varför uppfinna hjulet igen?

Läs mer

Användarvänlighet

Ett bra system utgår alltid från användaren. Användarvänlighet är en viktig hörnsten inom systemutveckling. En genomtänkt och lättanvänd design ökar produktiviteten samt minimerar kostnader som kan uppstå vid felanvändning och inlärning. Syftet med lösningen kan vara effektivisering, bättre arbetsmiljö eller ökad lönsamhet. Vi utgår alltid från användarens perspektiv men med systemets syfte som drivkraft.

Läs mer

Support & underhåll

Tack och hej! är inte vår modell. En god och långvarig kundrelation är något vi på Bonigi strävar efter och därför behandlar vi våra uppdragsgivare som vi själva vill bli bemötta av våra leverantörer. Raka svar och kortast väg till bästa lösning prioriteras. När dimman efter lanseringsfestens pompa och ståt har lagt sig sätter vi oss också gärna ner och diskuter vidare utveckling och optimering.

Läs mer

Produkter

Allt-i-ett för NGOs/non-profit
Ärendehantering
Ärendehantering
Ärendehantering
Beroendestöd
Enkäthantering
Bevakning av social media
Ärendehantering